Βουλή Τηλεόραση 2

👉 Δημόσια τηλεόραση...
Βασιλίσσης Σοφίας 11 τ.κ. 106 71

E-mail: kanali@parliament.gr

210 3735320

Η Βουλή – Τηλεόραση είναι ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων. Διοικητικά αποτελεί οργανική μονάδα της Βουλής των Ελλήνων, υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής. Η κύρια αποστολή του είναι η μετάδοση των συνεδριάσεων του κοινοβουλίου.   Δείτε το μέσα από το PortalRadio.Gr