Μελωδία FM 106.9

>>> Μελωδία fm 106.9 το χριστιανικό ραδιόφωνο της Kω στην υπηρεσία του ευαγγελίου.

Μελωδία fm 106.9 το χριστιανικό ραδιόφωνο της Kω στην υπηρεσία του ευαγγελίου. Ο σκοπός αυτής της παρουσίας μας στο διαδίκτυο είναι η μετάδοση του λόγου Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού καθώς και ο ίδιος παρήγγειλε στους μαθητάς του: “Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, όστις όμως απειθήσει θέλει κατακριθή”. ΜΑΡΚΟΣ ΙΣ 15  Ακούστε τον και στο PortalRadio.Gr

Διεύθυνση: Ελευθέρα Αποστολική εκκλησία Πεντηκοστής Κω, Θεόφραστου 15 Κως – Τ.Κ.85300

Τηλ. : 6937-426425 & 2242049411

Email: artoszoiskos@gmail.com

Διευθυντής Προγράμματος: Μονογυιός Γεώργιος

Ιστοσελίδα Ραδιοφώνου: https://artoszoisko.webnode.gr/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmfWvWJH_vpdRqVFWPXyEuQ